Biomaterial II

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1KB264

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

På kursen ingår en generell översikt av biomaterialanvändning och biologiska aspekter, inklusive celler och vävnader, cellterapier, kroppens respons till exempel tillfälliga vs permanenta implantat, cellsubstrat, skräddarsydd vävnad. Bioaktiva material och system för läkemedelsdosering tas upp, även interaktioner mellan proteiner och ytor, interaktioner mellan mänsklig vävnad och biomaterial, samt egenskaper hos naturlig vävnad och transplantationstekniker. Biomimetiska system, sterilisering och utvärderingsmetoder för medicinska produkter diskuteras.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin