Biofysikalisk kemi

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1KB468

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Biologiska makromolekylers struktur. Makromolekyler i lösning, konformations- och membranjämvikter, ligandbindning: kooperativitet, steriska hinder. Reaktionskinetik i biosyntetiska processer. Membraner: struktur, proteiner och transport. Metoder för att studera jämviktsläge och hastighet för association-dissociationsförlopp. Processiva enzymer. Metoder för studier av biologiska makromolekylers interaktion. Transportprocesser med relevans i biologiska system och experimentell biokemi.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin