Biofysikalisk kemi

10 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1KB468

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Van Holde, Kensal Edward; Johnson, W. Curtis; Ho, Pui Shing, Principles of physical biochemistry, 2. ed., Upper Saddle River, N.J., Pearson Education International/Prentice Hall, cop. 2006 (Använd alltid den senaste upplagan)
  • Nelson, David L.; Cox, Michael M., Lehninger principles of biochemistry, Seventh, international edition., New York, NY, W.H. Freeman, [2017]

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin