Spektroskopi

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1KB750

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger dig fördjupade kunskaper i spektroskopi och om de mer etablerade spektroskopiska metoderna samt deras tillämpbarhet. Särskild vikt läggs vid att lära sig att välja och värdera lämplig spektroskopisk metod utifrån problemställningen samt tolka erhållna mätresultat.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin