Spektroskopi

10 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1KB750

Huvudgrupp 1

  • Atkins, P. W.; De Paula, Julio, Atkins' physical chemistry, 8. ed., Oxford, Oxford Univ. Press, 2006 (Additional material provided/recommended)

Ytterligare material delas ut/rekommenderas av lärarna.

Additional material provided/recommended by the teachers.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin