Kemisk molekylär design

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1KB453

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

På kursen kommer du att få kunskap om hur man designar föreningar som känner igen små, såväl som biomakromolekylära, mål. Du får också bekanta dig med de egenskaper och principer som är gemensamma för funktionen av metallorganiska och organiska katalysatorer samt enzymer. Viss insikt i kemisk modifiering av proteiner och design av konstgjorda enzymer kommer också att ges. Övningar och projekt tjänar till att ge dig praktiska kunskaper om de centrala delarna av kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin