Biomaterial I

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1KB263

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen innefattar de olika biomaterial som används inom medicinsk teknik och regenerativ medicin. Grundläggande koncept: syntetiska polymerer vs naturligt förekommande polymerer, keramer, metaller, egenskaper, syntes, funktion och användning, permanenta vs bionedbrytbara material, biomekanik, analytiska tekniker för karakterisering av material och vävnader.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin