Molekylära material

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1KB360

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger en överblick och en fördjupning om viskoelastiska material. Vidare diskuteras hur man kan karaktärisera och praktiskt använda material som både är viskösa och elastiska. Kursen fortsätter med att diskutera ytterligare egenskaper hos polymera system såsom fasjämvikter, elasticitet och mekanismen hos ledande polymerer. En viktig del är hur man sammanfogar olika typer av material (adhesion) och hur ytor kan modifieras för att påverka adhesionen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin