NMR-spektroskopi I

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1KB469

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen behandlar följande aspekter av NMR-spektroskopin:

  • Bakgrund till NMR-fenomenet, spektrometerns delar och funktion, rutinspektra på proton och kol, grundläggande databehandling, till exempel viktningsfunktioner
  • 1D NMR-tekniker: dekoppling, DEPT, relaxationsmätning, magnetiseringsöverföring, NOE differensspektra
  • D2 NMR-tekniker: homo- och heteronukleär korrelation såsom COCSY, TOCSY, HMBC och mätning av NOE med hjälp av NOESY och ROESY

Särskild vikt läggs på att kursdeltagaren lär sig den praktiska användningen av NMR-utrustningen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin