Aktuella trender i kemin

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1KB467

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

I denna kurs möter du ledande forskare inom olika delar av kemin som berättar både om sin egen forskning och om annan aktuell kemisk forskning inom sina respektive områden i ett bredare perspektiv. Du får också öva på att läsa, sammanfatta och kritiskt analysera vetenskapliga artiklar inom valda områden av kemin. I kursen ingår även seminarier om forskningsetik och en genomgång av vetenskapliga databaser.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin