Masterprogram i kemi – Bio- och nanomaterial

120 hp

Studieplan, TKE2M, BINA

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TKE2M
Inriktningskod
BINA
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 november 2019
Diarienummer
TEKNAT 2019/267

Följande beteckningar används:

G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Preliminärt läsår 2021/2022

Termin 3

Period 1

Nanobioteknik, 10 hp (1KB457)

Forskningspraktik i kemi II, 5 hp (1KB045)

Period 2

Molekylära material, 10 hp (1KB360)

Biomedicinsk teknik - biomaterial och design, 5 hp (1KB259)

Termin 4

Examensarbete E i kemi, 30 hp (1KB052)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin