Mjuka ytor och kolloidala system

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1KB311

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen behandlar förutsättningar för, och drivkraften bakom, bildandet av självassocierade strukturer som miceller, liposomer, biologiska membran och flytande kristallina faser. Särskilt fokus ligger på intermolekylära växelverkningar och faktorer som påverkar struktur, fasbeteende och stabilitet i självassocierade system. Vanliga metoder för karaktärisering av systemen och om hur de utnyttjas för tillämpningar inom bland annat material- och läkemedelsområdet.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin