Makromolekyler och mjuka material - syntes, egenskaper och karakterisering

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1KB249

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen omfattar olika kemiska principer som kan användas för att designa, syntetisera och utveckla makromolekyler och mjuka material för praktiska tillämpningar. Denna kurs ger en förståelse av grundläggande såväl som avancerade aspekter av polymersyntes, polymerisationsreaktioner och karakterisering av mjuka material, samt en kvalitativ molekylär förståelse av de supra-/makromolekylära strukturer som dessa polymerer kan bilda.

Kursen kommer att ge dig en förståelse för mjuka materials makroskopiska egenskaper och principer för att designa denna typ av material. Detta utgör en stabil bas för syntes av mjuka material för till exempel regenerativ medicin eller energilagring, baserat på både syntetiska och naturliga polymerer.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin