Masterprogram i kemi – Bio- och nanomaterial

120 hp

Studieplan, TKE2M, BINA

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TKE2M
Inriktningskod
BINA
Fastställd av
Naturvetenskapliga utbildningsnämnden, 21 november 2013
Diarienummer
TEKNAT 2013/89

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Valfri kurs, 15 hp

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin