Masterprogram i kemi – Biokemi

120 hp

Söker du en utbildning nära kopplad till världsledande forskning och som ger dig en stabil grund i avancerad biokemi? Då är masterprogrammet i kemi med inriktning biokemi för dig. Lärarna är ledande experter inom molekylära växelverkningar och proteinteknologi, enzymologi, röntgenkristallografi och kryoelektronmikroskopi. Den biokemiska forskningen skapar stora möjligheter för dig och ditt examensarbete.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Uppsala universitet är ett internationellt högt rankat universitet och kan visa upp åtta nobelpristagare varav två varit kemister. Speciellt fick kemiutbildningen omdömet excellent vid senaste utvärderingen av Centre for Higher Education Development och kemin är även rankad topp 100 av QS World University Rankings.

Masterprogrammet i kemi ger dig en stabil grund i avancerad biokemi och spetskompetens genom djupgående studier inom områdena proteinstruktur/funktion, makromolekylära växelverkningar, enzymologi och proteinteknologi. Denna specialisering läses delvis tillsammans med inriktningen kemisk biologi, men innehåller mera djupgående och avancerade aspekter på aktuell biokemisk forskning och motsvarande experimentella metoder.

Under utbildningen kommer du att

 • få möjlighet att ha en personlig mentor förbereder dig för din framtida karriär
 • ha föreläsare som är ledande inom bland annat områdena enzymologi, röntgenkristallografi, makromolekylära interaktioner, systembiologi och proteinteknik
 • vara en del av ett universitet med två nobelpris i kemi.

Studierna kombinerar teoretisk kunskap och praktisk färdighet inom biokemi och angränsande områden. Programmet innehåller de kemiska och fysikaliska grunderna som krävs för att kunna medverka i mycket intressant forskning.

Programmet förbereder dig även för att kunna delta i utvecklingen av nya metoder för hållbar produktion av mer effektiva läkemedel, bränslen, material och hushållskemikalier. Dessa är viktiga forskningsfält och du kommer att vara mycket väl förberedd för forskning inom akademin eller forsknings- och utvecklingsarbete inom industrin.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med kemi som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

Under första terminen kommer du att läsa kemikurser som bygger på dina tidigare kunskaper och färdigheter och som ger en god teoretisk och praktisk grund för de mer specialiserade kurserna under de följande två terminerna.

Du kommer att ha möjlighet att välja kurser i biofysikalisk kemi, RNAs struktur och funktion, proteiners struktur och funktion och proteiner och läkemedel. På den första kursen kommer du att träffa flera av våra professorer inom olika delar av kemin som ger seminarier om vilka som är de aktuella trenderna inom sina respektive forskningsfält.

Under andra och tredje terminen kommer du att läsa avancerade kurser i biokemi och du kan även välja kurser i biologi. Kurserna under termin två är fokuserade på molekylär cellbiologi och molekylär igenkänning. Du kan också välja att ta en kurs i Kemisk molekylär design vilken även ges inom specialiseringen Kemisk biologi och Organisk kemi.

Under den tredje terminen kommer du att ha kurser i protein engineering och enzymologi och bioorganisk katalys. Ett viktigt mål är att du ska bli självständig både vid planeringen av ditt arbete och i det praktiska laboratoriearbetet. Programmet avslutas med ett examensarbete på 30 alternativt 45 hp.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för programmet för kurser inom inriktningen.

Studera utomlands

Kemisektionen vid Uppsala universitet har ett stort antal utbyten med andra universitet i Europa. Du kan välja att tillbringa en del av din utbildning som utbytesstudent i ett annat land.

Kurserna varvar teori och praktik och undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, lektioner, seminarier samt projekt.

Lärarna på programmet är aktiva forskare, vilket garanterar aktualitet och djup i undervisningen. Vi fäster stor vikt vid att träna dig i ett vetenskapligt arbetssätt där du får lösa problem, tänka kritiskt och analytiskt och självständigt planera och utforma forskningsprojekt, där analys och tolkning av resultaten är en viktig del.

Du kommer att få en personlig mentor som bjuder in dig till seminarier, gruppmöten och andra aktiviteter för att förbereda dig inför din framtida karriär. Där kommer du att träffa doktorander och post-docs som har kommit till Uppsala för att vara en del av vår forskningsmiljö. Våra forskargrupper har ett väl utvecklat samarbete med andra institutioner och myndigheter, vilket du har stor nytta av vid val av examensarbete och även för att skapa ett brett kontaktnät.

Som kemistudent vid Uppsala universitet får du en systematisk kommunikationsträning i både muntlig och skriftlig framställning som en integrerad del av undervisningen, vilket är starkt efterfrågat på arbetsmarknaden både i Sverige och internationellt.

Programmet ges på engelska.

En masterexamen i kemi från Uppsala universitet ger dig konkurrensfördelar både i Sverige och internationellt, inte minst tack vare den nära kopplingen till excellent och världsledande forskning. Du har stora möjligheter att forma en spännande framtida karriär inom näringsliv, offentlig sektor, eget företagande eller inom den akademiska världen. Arbetsmarknaden för kemister utexaminerade från Uppsala universitet har i undersökningar visat sig vara mycket god. Bland de som har tagit master- eller magisterexamen de senaste tio åren är 97 % i arbete eller studerande/doktorand.

Våra tidigare studenter arbetar till exempel på:

 • Cytiva (tidigare GE Healthcare)
 • GSK
 • Alvotech
 • Thermo Fischer Scientific

Du får kunskaper och färdigheter för att utföra speciella och avancerade arbetsuppgifter inom ditt område samtidigt som du blir kvalificerad för jobb inom många andra områden där problemlösning, abstrakt tänkande och analysförmåga behövs.

Arbets­uppgifterna varierar och kan till exempel vara

 • forskning och utveckling
 • säkerhetsansvar och juridiska frågor
 • patentering av uppfinningar
 • marknadsföring och försäljning
 • övergripande arbete med miljö och hållbarhetsfrågor

Kemiska frågeställningar finns inom de flesta sektorer och med en specialisering kommer du att ha en god bakgrund för att inneha nyckelpositioner i arbetet med att möta framtida utmaningar. Det kan till exempel vara inom kontroll av nya produkter och produktionsmetoder, avancerade metoder för miljökontroll och övervakning. Det kan också innebära utveckling av metoder för hitta nya biomarkörer för diagnostiska tillämpningar.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin