Masterprogram i kemi – Biokemi

120 hp

Studieplan, TKE2M, BIKE

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TKE2M
Inriktningskod
BIKE
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 11 november 2010

Termin 1

Detaljerad studieplan

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin