Masterprogram i kemi – Biokemi

120 hp

Studieplan, TKE2M, BIKE

Kod
TKE2M
Inriktningskod
BIKE
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 november 2019
Diarienummer
TEKNAT 2019/267

Följande beteckningar används:

G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Preliminärt läsår 2021/2022

Termin 3

Period 1

Protein engineering, 15 högskolepoäng (1BG301)

Nanobioteknik, 10 högskolepoäng (1KB457)

Biosensorer, 5 högskolepoäng (1KB446)

Beräkningskemi för biologiska makromolekyler, 10 högskolepoäng (1KB431)

Forskningspraktik i kemi I, 5 högskolepoäng (1KB044)

Forskningspraktik i kemi II, 5 högskolepoäng (1KB045)

Forskningspraktik i kemi, 10 högskolepoäng (1KB058)

Period 2

Enzymologi och bioorganisk katalys, 15 högskolepoäng (1KB424)

Examensarbete E i kemi, 15 (av 45) högskolepoäng (1KB053)

Termin 4

Period 3-4

Examensarbete E i kemi, 30 högskolepoäng (1KB052)

Examensarbete E i kemi, 30 (av 45) högskolepoäng (1KB053)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin