Enzymologi och bioorganisk katalys

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1KB424

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

  • Reaktionsenergier, reaktionskoordinater, aktiverade komplex och övergångstillstånd (termodynamiska aspekter av katalys)
  • Enzymkinetik (steady ­state-­kinetik, pre­-steady-­state-kinetik)
  • Reaktionsmekanismer (ligandbindning; katalytiska grupper: syra/bas, nukleofil, elektrofil, ko­faktorer, metaller och entropieffekter)
  • Struktur­reaktivitets­korrelationer (till exempel Hammett­ekvation)
  • Experimentell analys av katalytiska kinetiska mekanismer (spektrometri, röntgenkristallografi, stopped flow, isotopieffekter)
  • Statistiska metoder för modellidentifiering
  • Modellering av enzymatiska reaktioner
  • Stereokemiska mekanismer
  • Struktur/funktionssamband (proteinveckning, mutagenes, enzyminhibition, evolution av katalytisk mekanism, katalytiska antikroppar)
  • Katalytisk nukleinsyra (ribozymer, katalytiskt DNA)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin