Beräkningskemi för biologiska makromolekyler

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1KB431

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Beräkningskemi spelar en allt mer betydande roll inom både livsvetenskaperna, både på egen hand och som ett komplement till experiment. Kursen ges av framstående forskare inom beräkningsbiokemi med lång erfarenhet av simulering av makromolekylära system. På kursen får du lära dig hur du applicerar grundläggande simuleringsmetoder på biologiska makromolekyler på föreläsningar och i praktiska övningar. Kursen behandlar även avancerade metoder för till exempel förbättrad sampling och beräkning av reaktivitet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin