Beräkningskemi för biologiska makromolekyler

10 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1KB431

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Leach, Andrew R.

Molecular modelling : principles and applications

2nd edition

ISBN-10: 0582382106

ISBN-13: 978-0582382107

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin