Molekylär cellbiologi

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1BG320

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger fördjupad kunskap om de molekylära processer som styr viktiga aspekter av cellers och organismers liv, med tonvikt på eukaryota celler. Vi behandlar cellsignalering (receptortyper och signalvägar genom vilka hormoner, neurotransmittorer och tillväxtfaktorer agerar), informationsflödet i genuttryck och intracellulär transport av proteiner och membran. Ett annat ämne är regleringen av celltillväxt, delning och celldöd, och hur defekter i detta kan leda till cancer.

Slutligen behandlas de molekylära mekanismerna som ligger till grund för cellers och vävnaders form och sammanhållning: cytoskeletten, celladhesionsreceptorerna och den extracellulära matrisen. Många proteiner och deras funktionella dynamik är idag kända i strukturell detalj på atomnivå och detta utgör ett viktigt inslag i kursen. Du får utföra datorlaboratorier där bioinformatikverktyg används för att förstå proteinstrukturer.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin