Molekylär cellbiologi

15 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1BG320

Huvudgrupp 1

  • Lodish, Harvey F., Molecular cell biology, Ninth edtion., New York, Macmillan International Higher Education, [2021]

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin