RNA - struktur, funktion och biologi

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1BG388

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen ger fördjupad kunskap om hur processer i celler regleras av RNA och proteiner, och hur regleringen kan påverkas såväl med vanliga genetiska metoder som genom kemisk förändring av reglerande molekyler. I kursen används såväl klassiskt genetiska och kemiskt genetiska tillvägagångssätt, liksom genotypbaserade och fenotypbaserade genetiska metoder.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin