Masterprogram i kemi – Teoretisk kemi och beräkningskemi

120 hp

Studieplan, TKE2M, TEBE

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TKE2M
Inriktningskod
TEBE
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 november 2019
Diarienummer
TEKNAT 2019/267

Följande beteckningar används:

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Preliminärt läsår 2021/2022

Termin 3

Period 1

Laserspektroskopi, 10 högskolepoäng (1KB766)

Beräkningskemi för biologiska makromolekyler, 10 högskolepoäng (1KB431)

Forskningspraktik i kemi II, 5 hp (1KB045)

Period 2

Statistisk termodynamik - teori och simuleringsmetoder, 15 högskolepoäng (1KBxxx)

Termin 4

Period 3-4

Examensarbete E i kemi, 30 högskolepoäng (1KB052)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin