Fotokemi

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1KB753

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen omfattar ett brett spektrum av både teoretiska och praktiska metoder inom modern fotokemi. Fundamentala fotofysiska och fotokemiska processer i molekyler och i halvledare analyseras med klassiska och kvantmekaniska metoder. Speciell vikt kommer att läggas på avancerad behandling av fotokemiska reaktioner i energiomvandlingssystem, som till exempel fotokatalys och fotosyntes. Medicinsk och industriell användning av fotokemi behandlas, samt atmosfärisk fotokemi och dess miljöaspekter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin