Fotokemi

10 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1KB753

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Wardle, Brian:

Principles and Application of Photochemistry

John Wiley and Sons Ltd, 2009

ISBN 978-0-470-01494-3

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin