Katalys

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1KB275

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Katalys är centralt i såväl levande system som industriella processer. Kursen täcker de grundläggande principerna för katalys såsom kinetik och mekanistiska modeller, design av elektrokatalytiska material, ytors egenskaper och funktion vid heterogen katalys, samt reaktivitet hos koordinationsföreningar. Representativa exempel kommer att hämtas från heterogen-, homogen- och biokatalys av relevans för förnybar energi.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin