Katalys

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1KB275

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Kursen baseras material som delas ut i samband med föreläsningarna. Rekommenderad litteratur : G. O. Spessard and G. L. Miessler, Organometallic Chemistry - Second Edition, Oxford University Press, B.D. Fahlman, Materials Chemistry, Springer and Anthony R. West, Solid State Chemistry, John Wiley & Sons.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin