Teoretisk kemi - profilkurs

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1KB556

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger en djupare insikt kring styrkor och svagheter hos moderna metoder inom teoretisk kemi. Innehållet berör mest molekylära system och fokuserar specifikt på tre olika områden: icke-kovalenta interaktioner, brytning av kovalenta bindningar samt kemisk reaktivitet. En stor del av kursen består av ett individuellt projekt som planeras och genomförs på egen hand.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin