Laserspektroskopi

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1KB766

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskaper om laserspektroskopiska metoder samt teoretisk bakgrund om lasrar och laserljus växelverkan med materia. Kursen ger vidare kännedom om teknik och instrumentering för laserspektroskopiska mätningar. I kursen ingår laborativa övningar som illustrerar begrepp och fenomen som är karakteristiska för lasrar och som ska ge en viss experimentell färdighet i de spektroskopiska tillämpningar som behandlas i kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin