Kvantkemiska beräkningsmetoder för molekyler och material

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1KB273

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kvantkemiska beräkningar kan ge ny information såväl som detaljerad kemisk insikt inom praktiskt taget alla områden av kemin. Elektronkorrelerade kvantkemiska metoder för molekyler och kondenserade system (fast fas, ytor, nanomaterial), till exempel för energi- och miljötillämpningar och i katalys. Beräkningar av elektronstruktur "från bindningar till band", geometrisk struktur, energiytor, vibrationer och andra egenskaper kommer att diskuteras. Kursen inleds med en översikt av kvantmekaniken.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin