Masterprogram i biologi – Immunologi och mikrobiologi

120 hp

Inriktningen immunologi och mikrobiologi inom masterprogrammet i biologi fokuserar på hur immunsystemet upptäcker och avlägsnar patogena bakterier, virus och parasiter. Förutom studier i infektionsbiologi, analyseras även vad som händer på cell- och molekylärnivå då immunsystemet överreagerar eller brister i tolerans mot kroppsegna vävnader. Detta kan exempelvis ske då allergier och autoimmunitet uppstår.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Det här är valet för dig som vill utbilda dig till immunolog eller till mikrobiolog för att arbeta med infektionsbiologiska frågeställningar, samt för dig som vill satsa på forskning inom immunologi, infektionsbiologi eller mikrobiologi.

Inriktningen immunologi och mikrobiologi fokuserar på frågeställningar som; Vad händer på cell- och molekylärnivå då immunsystemet överreagerar eller brister i tolerans mot kroppsegna vävnader? Inriktningen innefattar även studier av mikroorganismers växelverkan med miljön och andra organismer, samt deras diversitet och evolution.

Kärnan i denna inriktning är immunsystemet och hur de olika komponenterna i detta komplexa försvarssystem samspelar för att upptäcka och avlägsna infektiösa organismer. En central frågeställning inom ämnesområdet är hur immunsystemet hos människa och andra djurarter bekämpar bakteriella, virala och parasitära infektioner samt hur dessa mikroorganismer kan undkomma våra försvarssystem. Därför är mikrobiologin en central del i denna inriktning. Miljöförändringar och andra faktorer som påverkar spridning av sjukdomar med djur som vektorer analyseras.

Immunologiska sjukdomar har kommit att bli en av vårt århundrades största vetenskapliga utmaningar. Inriktningen innefattar också studiet av dessa sjukdomar, deras underliggande orsaker samt existerande och möjliga framtida behandlingsstrategier.

Under utbildningen kommer du att

  • få förståelse för hur immunsystemets komponenter samverkar för att upptäcka och avlägsna smittsamma organismer
  • skapa din unika kompetensprofil genom att lägga till kurser inom epidemiologi, limnologi med flera
  • studera några av de största vetenskapliga utmaningarna i detta århundrade.

Denna inriktning kan även profileras mot epidemiologi, med kurser inom mikrobiologi och/eller ekologi vilket i ett framtida perspektiv ses som ytterst relevant då bekämpning av de globala infektionssjukdomarna numera omfattas av internationella biståndsprogram.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med biologi som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

År 1

Du läser först inriktningens startkurs, innan du väljer bland våra rekommenderade kurser efter din individuella studieplan.

Startkursen, Trender i molekylärbiologi och bioteknik, täcker moderna tillämpningar av molekylärbiologi. Den innehåller också en allmän introduktion till masterprogrammet. Därefter rekommenderas kursen Mikrobiologi, men andra kurser kan också väljas:

  • RNA - struktur, funktion och biologi
  • Makromolekylers struktur och funktion

Kursen Mikrobiologi fokuserar på mikroorganismer i deras naturliga sammanhang, inklusive deras växelverkan med miljön och andra organismer. Du kommer att få göra ett individuellt projekt.

Under kursen Immunologi får du kunskap om de olika cellulära och molekylära komponenterna i vårt immunsystem och hur de olika cellerna utvecklas från blodstamceller i vår benmärg (stamcellsforskning). Kursen ger en detaljerad bild av olika immunologiska sjukdomar och andra förlopp som inte direkt orsakas av mikroorganismer, som till exempel allergier, autoimmunitet, transplantationsavstötning och immundefekter samt deras underliggande orsaker.

Under kursen Molekylärmedicinsk infektionsbiologi får du mer kunskap kring kampen mellan patogener och vårt immunförsvar och nu primärt ur patogenens perspektiv. Du får även en inblick i hur virulensfaktorer sprider sig i olika populationer av mikroorganismer och hur kraftig antibiotikaanvändning påverkar spridningen av multiresistenta bakteriestammar - ett av de största framtida hoten mot vår sjukvård.

År 2

Andra året kan man läsa ytterligare valfria kurser, eller kombinera forskningspraktik och ett examensarbete på 30, 45 eller 60 hp. Detta gör att du i din masterutbildning kan förbereda dig för såväl forskarutbildning som en karriär utanför universitetsmiljön.

Kurser inom programmet

Kurser inom programmet finns listade på institutionens webb alternativt se studieplanen för kurser inom programmet.

Biologiutbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning. Alla lärare är aktiva forskare med djupa ämneskun­skaper. Vi fäster stor vikt vid att träna dig som student i ett vetenskapligt arbetssätt och du får inblick i den senaste forskningen. Lärarna på programmet är diskussions­villiga och vi förväntar oss att du är aktiv under föreläsningar och laborationer.

Under masterprogrammet i biologi skaffar du dig omfattande faktakunskaper och du ges ofta tillfälle till p­raktisk träning i form av laborationer och ex­kursioner. Du får också kompetens att lösa problem, tänka analytiskt och arbeta vetenskapligt både enskilt och i grupp.

Som biologistudent får du också sys­tem­atisk kommunikationsträning - något som alltmer efterfrågas ute i arbetslivet. Övningar i muntlig och skriftlig framställning är en starkt integrerad del av undervisningen liksom övningar i diskussioner och debatter.

Programmet har en stark internationell prägel och ges på engelska.

Masterprogrammet i biologi ger dig kunskaper och färdigheter för kvalificerad yrkesverksamhet med speciella och avancerade arbetsuppgifter inom näringsliv, myndighet och eget företagande. Du kan även fortsätta med en doktorand­utbildning.

Våra alumner arbetar på platser som exempelvis Jästbolaget, Astra Zeneca samt Karolinska Institutet. Arbetstitlarna inkluderar laboratorietekniker, laboratorieingenjör samt doktorand.

Med genomtänkta kurskombinationer och inriktning på examensarbetet skaffar du dig en god bas för arbete inom biotech-industri, läkemedelsindustri samt som forskare inom akademin. Vi satsar hårt på att du ska kunna använda gedigna teoretiska kunskaper i tillämpade problem, kunna redovisa projekt och studier muntligt och skriftligt, och kunna jobba i projektform, både individuellt och i grupp. Självklart är masterutbildningen en bas för forskning som doktorand både i Sverige och utomlands, och då är examensarbetet ditt viktigaste meritdokument.

Som biolog kan du också arbeta som lärare eller vetenskapsjournalist.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin