Masterprogram i hållbar och innovativ hantering av naturresurser – SINReM

120 hp

Vill du göra skillnad för miljön och hur vi använder naturresurser? Inom masterprogrammet i hållbar och innovativ hantering av naturresurser - SINReM kan du studera, forska och starta eget företag. Du får möjlighet att skapa hållbara förändringar för jordens resurser tillsammans med aktuella initiativ inom industrin.

Hösten 2023 Hösten 2023, Gent, Uppsala, Freiberg, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Gent, Uppsala, Freiberg, 100 %, Campus, Engelska

Masterprogrammet i hållbar och innovativ hantering av naturresurser – SINReM – är ett samarbete mellan tre utmärkta europeiska universitet som deltar i EIT RawMaterials: Uppsala universitet, Universiteit Gent, Belgien, och TU Bergakademie Freiberg, Tyskland. Det är ett samarbete med 115 parter från industri och universitet, från 22 olika länder, med syfte att skapa innovativa lösningar för framtiden.

Programmet SINReM fokuserar på naturresursers livscykel. Inom SINReM studerar du metoder för prospektering, råvaruutvinning, tillverkningsprocessers och användning samt återvinning och avfallshantering ur ett livscykelperspektiv för att minska den totala miljöpåverkan.

Under utbildningen kommer du att

  • studera hela råvarans värdekedja och tillhörande cirkulär ekonomi
  • innovativt utforska och bearbeta nya resurser och ansvarsfullt utvinna sällsynta metaller
  • lära dig om hållbar användning av resurser i produkter och produktionsprocesser och ansvarsfull återvinning av framtidens batterier
  • utforska innovativa lösningar för den gröna omställningen.

SINReM har en stark koppling till företag inom råmaterialbranschen och skapar kompetens för Sveriges framtida industri och samhälle. Det är en del av ett stort europeiskt projekt inom råmaterial och stöds av Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT). Som ett led i detta ska utbildningen uppmuntra kreativitet, innovation och entreprenörskap. Du kan läsa mer om programmet på SINReM:s webbplats.

Studentprofil

Du har en stark grund inom naturvetenskap eller ingenjörsvetenskap och du har en passion för att upptäcka innovativa, nya lösningar på tekniska problem. Du kan kritiskt analysera och reflektera över problem och är kreativ och innovativ nog att komma med egna idéer. Därför förväntar du dig att bidra lika mycket till andras pedagogiska erfarenheter som du förväntar dig att lära av deras erfarenhet och kunskap.

Du värdesätter en nära koppling till industrin för praktikmöjligheter och branschorienterade examensarbeten samt för att bygga upp ditt nätverk. Du är innovativ och kan starta eget eller arbeta kreativt med ditt råvarunätverk.

Examen

Programmet leder till en gemensam examen: naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med geovetenskap som huvudområde, från Uppsala universitet, Universiteit Gent och Technische Universität Bergakademie Freiberg.

Första året ges övergripande perspektiv över naturresursers livscykel. Programmet ges höstterminen vid Universiteit Gent, vinterskola vid TU Bergakademie Freiberg, vårterminen vid Uppsala universitet samt sommarskola vid TU Bergakademie Freiberg.

Under andra året väljer du en inriktning för att fördjupa dina kunskaper:

  • malmprospektering och utvinningsanalys hos Uppsala universitet
  • hållbara processer vid TU Bergakademie Freiberg, eller
  • hållbar återvinning eller hållbara material hos Universiteit Gent.

Träning i entreprenörskapsfärdigheter börjar tidigt och följs genom vinter- och sommarskolan, likaså kurser i innovationsledning och entreprenörskap. Praktik och examensarbete finns hos industri.

Under andra året kommer ni att, i mindre grupper, producera en affärsplan för ett råmaterialproblem.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Se kurser från alla partneruniversitet.

Studera utomlands

Du kan välja att läsa en del av utbildningen vid ett utländskt universitet. Utbytesprogram finns både inom institutionen och via Uppsala universitets centrala avtal. Oavsett vilken utbytesform du väljer får du råd och hjälp av vår internationella koordinator vid institutionen.

Lärarna på programmet är experter inom sina respektive områden och de ger dig den senaste forskningen i en öppen och kreativ miljö. I undervisningen blandas teori och praktik, med aktivt lärande som en viktig komponent. Du får ge muntliga presentationer, lära dig att tänka kritiskt och jobba i grupp. Exkursioner och fältarbete ingår i vissa kurser.

Studenter förväntas delta och bidra aktivt i undervisningen samt ta stort ansvar för sitt eget lärande. Undervisningen utformas och utvecklas kontinuerligt genom dialog mellan lärare och studenter.

Examinationer inkluderar generellt skriftliga tentor, kompletterade med seminarier, projektarbeten, laborations-, och fältrapporter.

Programmet ges på engelska.

Masterprogrammet i hållbar och innovativ hantering av naturresurser - SINReM - förbereder dig med kunskaper för att kunna starta ditt eget företag. Redan från början av programmet kommer du möta grundare från råvarusektorn och ha chans att ställa frågor. Under din andra termin kommer du få nödvändig kunskap och färdighet för innovationshantering och immateriella rättigheter, samt verktyg för entreprenörskap.

Du har chansen att gå till en industripartner för praktik och praktiskt erfarenhet, eller för att utveckla ditt examensarbete.

Utbildningen förbereder dig även för att bli resursingenjör vid forskningsavdelningar eller tekniska avdelningar på företag världen runt. Utbildningen är upplagd för att passa såväl en eventuell forskarutbildning med efterföljande forskarkarriär, som för att fylla samhällets behov av kvalificerade geovetare.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin