Masterprogram i hållbar och innovativ hantering av naturresurser - SINReM

120 hp

Studieplan, THH2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
THH2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 17 mars 2023
Diarienummer
TEKNAT 2022/136

Masterprogrammet ges gemensamt med Universiteit Gent, Belgien och TU Bergakademie Freiberg, Tyskland.

År 1: Studenterna läser kurser om 22 hp vid Universitet Gent och en kurs om 4 hp vid TU

Bergakademie Freiberg under termin 1. Studenterna läser kurser om 25 hp vid Uppsala universiet

under termin 2 och en kurs om 9 hp vid Universitet Gent under sommartermin.

År 2: Studenterna läser kurser om 15 hp vid TU Bergakademie Freiberg och kurser om 15 hp vid

valbart partneruniversitet t ex Uppsala universitet under termin 3. Under termin 4 läser studenterna

examensarbete om 30 hp vid valbart partneruniversitet t ex Uppsala universitet.

Nivå/Djup anges med:

G2F = Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er som förkunskapskrav

A1N = Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1F = Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

A2E = Examensarbete för masterexamen

Område anges med förkortningarna:

HU = hållbar utveckling

GV = geovetenskap

TB = tillämpad bioteknik

T = teknik

I = industriell teknik

I de fall kurserna ges av annat lärosäte anges Uppsala universitets klassificering av nivå/djup och område.

Termin 1

Universiteit Gent och TU Bergakademie Freiberg

Period Universitet Kursnamn Hp Nivå/Djup Område
1 Gent Introduction to the circular economy, economics and management of natural resources 4 A1N HU
1 Freiberg Problems and innovations in the process chain of mineral resources 4 A1N HU
2 Gent Clean technology 5 A1N HU
2 Gent Sustainable development and multicriteria decision-making 3 A1N HU
2 Gent Rational Use of Materials 5 A1N HU
2 Gent Resource recovery and recycling technologies 5 A1N HU

Termin 2

Uppsala universitet

Period 3

Studenterna läser 1MP032 och väljer en av 1HY042, 1MP023 eller 1MP018.

Period 4

Sommartermin (TU Bergakademie Freiberg)

Period Universitet Kursnamn Hp Nivå/Djup Område
Sommar Freiberg Resurskemi 9 A1N HU

Termin 3

Alla studenter läser gemensamt kursblock om 15 hp vid TU Bergakademie Freiberg, samt väljer fördjupningsspår under år 2:

Gemensamt kursblock (TU Bergakademie Freiberg)*

Period Universitet Kursnamn Hp Nivå/Djup Område
1/2 Freiberg SINReM Praktik 10 A1N HU
1-4 (year course) Freiberg Financial and sustainability reporting, financial planning and business valuation 5 A1N HU

Kursen Financial and sustainability reporting, financial planning and business valuation ges på distans.

Studenterna väljer ett av nedanstående fördjupningsspår:

Fördjupningsspår: Georesursprospektering (Uppsala universitet)

Studenterna väljer kurser om 15 hp vid Uppsala universitet ‐ antingen 1GV054 i period 1 eller de tre kurserna 1MP029, 1MP024 och 1MP022 i period 1‐2 - för att läsa parallellt med gemensamt kursblock vid TU Bergakademie Freiberg.

Period 1

Period 2

Fördjupningsspår: Entreprenörskap (Uppsala Universitet)

Studenterna läser kurserna nedan parallellt med gemensamt kursblock vid TU Bergakademie Freiberg.

Period 1

Period 2

Fördjupningsspår: Hållbara processer (TU Bergakademie Freiberg)

Studenterna väljer 15 hp av kurserna nedan för att läsa parallellt med gemensamt kursblock vid TU Bergakademie Freiberg.

Period Universitet Kursnamn Hp Nivå/Djup Område
1-4 (year course) Freiberg Resources chemical technology  5 A1N HU
1-4 (year course) Freiberg Selective separation of strategic elements 5 A1N HU
1-4 (year course) Freiberg Microbiology for resource scientists: Lab course 3 A1N HU
1-4 (year course) Freiberg Biotechnology in metal extraction and recycling 4 A1N HU
1-4 (year course) Freiberg Simulation of sustainable metallurgical processes 6 A1N HU
1-4 (year course) Freiberg Sensors and actuators 4 A1N HU
1-4 (year course) Freiberg Analysis of high temperature processes in extractive metallurgy 5 A1N Kemi
1-4 (year course) Freiberg Classifying machines, crushers, mills 5 A1N GV

Fördjupningsspår: - Hållbar återvinning och hållbara material (Universiteit Gent)

Studenterna väljer 15 hp av kurserna nedan inklusive 'Sustainable management of resources in the circular economy' för att läsa parallellt med det gemensamma kursblocket vid TU Bergakademie Freiberg.

Period Universitet Kursnamn Hp Nivå/Djup Område
1&2 Gent Processes in practice 3 A1N GV
1&2 Gent Advanced wastewater treatment process design 3 A1N GV
1&2 Gent Sustainable management of resources in the circular economy 4 A1N HU
1&2 Gent Resource recovery technology 6 A1N HU
1&2 Gent Environmental legislation 3 A1N HU
1&2 Gent Green chemistry of renewable resources 4 A1N HU
1&2 Gent Thermochemical conversion of biomass 4 A1N HU
1&2 Gent Basics of process engineering 3 G2F T
1&2 Gent Metals and metalloids in environment and technology 6 A1N HU
1&2 Gent Metal extraction and recycling 6 A1N HU
1&2 Gent Life cycle assessment of materials and structures 3 A1N HU
1&2 Gent Environmentally assisted degradation of materials 6 A1N HU
1&2 Gent Sustainable chemical production processes 6 A1N HU
1&2 Gent Environmental technology: waste 3 A1N HU
1&2 Gent Resource recovery from wastewater 3 A1N HU
1&2 Gent Imaging techniques of consolidated and unconsolidated sediments 6 A1N GV
1&2 Gent Sustainable energy 3 A1N HU
1&2 Gent Composites 6 A1N HU

Kursen Basics of process engineering ges på distans.

Fördjupningsspår: Cirkulära städer (Universiteit Gent)

Studenterna väljer 15 hp av kurserna nedan inklusive 'Sustainable management of resources in the circular economy' för att läsa parallellt med det gemensamma kursblocket vid TU Bergakademie Freiberg.

Period Universitet Kursnamn Hp Nivå/Djup Område
1&2 Gent Sustainable management of resources in the circular economy 4 A1N HU
1&2 Gent Circular cities 3 A1N HU
1&2 Gent Environmental legislation 3 A1N HU
1&2 Gent Life cycle assessment of materials and structures 3 A1N HU
1&2 Gent Environmental technology: waste 3 A1N HU
1&2 Gent Resource recovery from wastewater 3 A1N HU
1&2 Gent Sustainable development 5 A1N HU
1&2 Gent Urban mobility and logistics 3 A1N HU
1&2 Gent Resource recovery technology 6 A1N HU
1&2 Gent Transport economics and policy 3 A1N HU
1&2 Gent Sustainable energy  3 A1N HU

Termin 4

Universitet Gent, TU Bergakademie Freiberg och Uppsala universitet

Studenterna gör examensarbetet på samma lärosäte som fördjupningsspåret.

Period Universitet Kursnamn Hp Nivå/Djup Område
3&4 Gent Master's dissertation (I002199) 30 A2E HU
3&4 Freiberg Master thesis in sustainable and innovative natural resource management 30 A2E HU

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin