Kritiska metaller och mineral

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1MP022

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger en översikt av principerna bakom, samt urvalet och klassificeringen av kritiska metaller och mineral och deras användning, deras fördelning globalt, med extra användarfokus på EU. Konceptet "peak metal", liksom tillgången på kritiska metaller och mineral diskuteras. De kritiska metallernas mineralogi och bildningsprocesserna bakom dagens och framtidens förekomster, och deras fördelning och klassifikation. Problematik kring substitution och återvinning diskuteras.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin