Tillämpad 3D geologisk kartering och modellering

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1MP029

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen introducerar avancerade geologiska kartläggnings- och modelleringsmetoder som för närvarande används av till exempel gruv- och byggindustrin. Dessa metoder inkluderar datainsamling med UAV:er (obemannade flygfordon, till exempel drönare), digital outcrop-konstruktion, konstruktion av 3D-geologiska kartor och dataanalys och modellering. Kursen ger möjlighet att utforska möjligheterna med dessa metoder genom att arbeta med exempelprojekt där ny data kommer att samlas in och kombineras med befintlig data. Kursen använder huvudsakligen exempel från gruvindustrin.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin