Prospekteringsgeokemi

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1MP033

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Tyngdpunkten i kursen är geokemisk förståelse för bildandet, sammansättningen och fördelningen av malmfyndigheter. Olika typer av malmförekomster i världen och deras egenskaper. Geokemins betydelse för lokalisering av ekonomiskt relevanta fyndigheter

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin