Malmprospektering

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1MP032

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 67 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 67 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen behandlar hur olika naturresurser bildas samt deras egenskaper. Prospektering behandlas utifrån geologiska, geofysiska och geokemiska perspektiv och olika aspekter av ekonomisk geologi och resursanvändning integreras under kursens gång.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin