Malmprospektering

10 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1MP032

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Litteratur

Är tillgänglig som e-bok via UUs bibliotek: http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-642-22996-1

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin