Miljöanalys

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1HY042

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen introducerar dig till miljöanalyscykeln som en princip för att identifiera miljöfrågor, ge förslag på olika sätt att angripa frågeställningarna samt följa upp utvecklingen i dessa frågor. En introduktion ges till bedömningsmetoder inklusive cost-benefit-analyser och miljökvalitetskriterier, med fokus på vatten och energi. Du utför en egen analys av ett ämne relaterat till miljöanalys och presenterar den för dina kurskamrater.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin