Masterprogram i hållbar och innovativ hantering av naturresurser - SINReM

120 hp

Studieplan, THH2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
THH2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 juni 2020
Diarienummer
TEKNAT 2020/27

PRELIMINÄR Studieplan för masterprogram i hållbar och innovativ hantering av naturresurser - SINReM

Masterprogrammet hållbar hantering av naturresurser ges gemensamt med Universiteit Gent, Belgien och TU Bergakademie Freiberg, Tyskland. Termin 1 läses vid Universiteit Gent, termin 2 läses vid Uppsala universitet och sommarterminen vid TU Bergakademie Freiberg. Termin 3 och 4 läses antingen vid något av partneruniversiteten.

Nivå/Djup anges med:

G2F = Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er som förkunskapskrav

A1N = Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1F = Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

A2E = Examensarbete för masterexamen

Område anges med förkortningarna:

HU = hållbar utveckling

GV = geovetenskap

TB = Tillämpad bioteknik

T = teknik

I = industriell teknik

I de fall kurserna ges av annat lärosäte anges Uppsala universitets klassificering av Nivå/Djup och område.

Termin 1

Period Kurskod Kursnamn Hp Nivå/Djup Område
11 Gent Introduction to the circular economy, economics and management of natural resources 4 A1N HU
11 Freiberg Problems and innovations in the process chain of mineral resources 4 A1N HU
12 Gent Clean technology 5 A1N HU
12 Gent Environmental inventory techniques 3 A1N HU
12 Gent Rational Use of Materials 5 A1N HU
12 Gent Resource recovery and recycling technologies 5 A1N HU

Termin 2

Period Kurskod Kursnamn Hp Nivå/Djup Område
13 1MP017 Malmprospektering 5 A1N GV, HU
13 1HY042 Miljöanalys* 5 A1N HU, GV
13 1MP023 Mineralresurser i Afrika - naturvetenskap och politik för hållbar utvinning* 5 A1N GV, HU
13 1MP018 Fysikaliska och kemiska egenskaper hos bergarter, mineral och material* 5 A1N GV
14 1TE769 Innovationsledning och entreprenörskap 10 A1N T, TB, HU
14 1TE755 Industri- och samhällsrelaterad problemlösning inom råmaterialområdet 5 A1N I, HU

* Studenten läser en av dessa kurser

Sommartermin

Period Kurskod Kursnamn Hp Nivå/Djup Område
Sommar Freiberg Resurskemi 9 A1N HU

Termin 3

Alla studenter läser följande kursblock, oavsett vilket fördjupningsspår de väljer till årskurs 2:

Gemensamt kursblock (TU Bergakademie Freiberg)*

Period Kurskod Kursnamn Hp Nivå/Djup Område
21/22 Freiberg SINReM Praktik 10 A1N HU
21&22 Freiberg *Marknadsundersökning och affärsplan 5 A1N HU

* Kurs ges på distans

Studenterna väljer ett av nedanstående fördjupningsspår:

Fördjupningsspår: Georesursprospektering (Uppsala universitet)*

Period Kurskod Kursnamn Hp Nivå/Djup Område
21 1GV054 Prospekterings- och miljöinriktad geofysik 15 A1N GV
21 1GV131 Yrkesanknuten praktik i geovetenskap 5 A1F GV
22 1MP024 Gruvbrytningens utmaningar 5 A1N GV, HU
22 1MP022 Kritiska metaller och mineral 5 A1N GV, HU

*Studenterna väljer 15 hp för att läsa tillsammans med det gemensamma kursblocket hos TU bergakademi Freiberg.

Fördjupningsspår: - Hållbara processer (TU Bergakademie Freiberg)*

Period Kurskod Kursnamn Hp Nivå/Djup Område
21&22 Freiberg Resources chemical technology 5 A1N HU
21&22 Freiberg Selective separation of strategic elements 5 A1N HU
21&22 Freiberg Microbiology for resource scientists: Lecture 3 A1N HU
21&22 Freiberg Microbiology for resource scientists: Lab course 3 A1N HU
21&22 Freiberg Biotechnology in mining 5 A1N HU
21&22 Freiberg Simulation of sustainable metallurgical processes 6 A1N HU
21&22 Freiberg Sensors and actuators 4 A1N HU

*Studenterna väljer 15 hp för att läsa tillsammans med det gemensamma kursblocket hos TU Bergakademie Freiberg.

Fördjupningsspår: - Hållbar återvinning och hållbara material (Universiteit Gent)*

Period Kurskod Kursnamn Hp Nivå/Djup Område
21&22 Gent Sustainable management of resources in the circular economy 5 A1N HU
21&22 Gent Resource recovery technology 6 A1N HU
21&22 Gent Environmental constructions 5 A1N HU
21&22 Gent Environmental legislation 3 A1N HU
21&22 Gent Green chemistry of renewable resources 4 A1N HU
21&22 Gent Thermochemical conversion of biomass 4 A1N HU
21&22 Gent Basics of control engineering 3 G2F T
21&22 Gent Basics of Process engineering 3 G2F T
21&22 Gent Metals and metalloids in environment and technology 6 A1N HU
21&22 Gent Metal extraction and recycling 3 A1N HU
21&22 Gent Life cycle assessment of materials and structures 3 A1N HU
21&22 Gent Materials science thermodynamics 6 G2F T
21&22 Gent Corrosion and surface technology 6 A1N HU
21&22 Gent Sustainable chemical production processes 6 A1N HU
21&22 Gent Environmental technology: waste 3 A1N HU
21&22 Gent Resource recovery from wastewater 3 A1N HU
21&22 Gent Optical mineralogy & petrography 5 G2F GV
21&22 Gent Imaging techniques of consolidated and unconsolidated sediments 6 A1N GV
21&22 Gent Geology of building stones 6 A1N GV
21&22 Gent Sustainable energy and rational use of energy 4 A1N HU
21&22 Gent Composites 6 A1N HU

*Studenterna väljer 15 hp inklusive 'Sustainable management of resources in the circular economy' för att läsa tillsammans med det gemensamma kursblocket hos TU Bergakademie Freiberg.

Fördjupningsspår: Cirkulära städer (Universiteit Gent)*

Period Kurskod Kursnamn Hp Nivå/Djup Område
21&22 Gent Sustainable management of resources in the circular economy 5 A1N HU
21&22 Gent Circular cities 3 A1N HU
21&22 Gent Environmental legislation 3 A1N HU
21&22 Gent Life cycle assessment of materials and structures 3 A1N HU
21&22 Gent Environmental technology: waste 3 A1N HU
21&22 Gent Resource recovery from wastewater 3 A1N HU
21&22 Gent Sustainable energy and rational use of energy 4 A1N HU
21&22 Gent Sustainable development 5 A1N HU
21&22 Gent Urban mobility and logistics 3 A1N HU
21&22 Gent Resource recovery technology 6 A1N HU
21&22 Gent Transport economics and policy 3 A1N HU

*Studenterna väljer 15 hp inklusive 'Sustainable management of resources in the circular economy' för att läsa tillsammans med det gemensamma kursblocket hos TU Bergakademie Freiberg.

Termin 4

Period Kurskod Kursnamn Hp Nivå/Djup Område
23&24 1GV193 Examensarbete E1 i hållbar och innovativ hantering av naturresurser* 30 A2E HU
23&24 Gent Master's dissertation (I002199)* 30 A2E HU
23&24 Freiberg Master Thesis in Sustainable and Innovative Natural Resource Management* 30 A2E HU

*Studenterna gör examensarbetet på samma lärosäte som fördjupningsspåret.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin