Masterprogram i hållbar och innovativ hantering av naturresurser - SINReM

120 hp

Studieplan, THH2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
THH2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 24 augusti 2021
Diarienummer
TEKNAT 2020/258

Masterprogrammet ges gemensamt med Universiteit Gent, Belgien och TU Bergakademie Freiberg, Tyskland. Termin 1 läses vid Universiteit Gent, termin 2 läses vid Uppsala universitet och sommarterminen vid TU Bergakademie Freiberg. Termin 3 och 4 läses antingen vid något av partneruniversiteten.

Nivå/Djup anges med:

G2F = Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er som förkunskapskrav

A1N = Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1F = Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

A2E = Examensarbete för masterexamen

Område anges med förkortningarna:

HU = hållbar utveckling

GV = geovetenskap

TB = tillämpad bioteknik

T = teknik

I = industriell teknik

I de fall kurserna ges av annat lärosäte anges Uppsala universitets klassificering av nivå/djup och område.

Termin 1

Universiteit Gent och TU Bergakademie Freiberg

Period Universitet Kursnamn Hp Nivå/Djup Område
1 Gent Introduction to the circular economy, economics and management of natural resources 4 A1N HU
1 Freiberg Problems and innovations in the process chain of mineral resources 4 A1N HU
2 Gent Clean technology 5 A1N HU
2 Gent Environmental inventory techniques 3 A1N HU
2 Gent Rational Use of Materials 5 A1N HU
2 Gent Resource recovery and recycling technologies 5 A1N HU

Termin 2

Uppsala universitet

Period 3

Studenterna läser en av kurserna 1HY042, 1MP023 eller 1MP018.

Period 4

Sommartermin (TU Bergakademie Freiberg)

Period Universitet Kursnamn Hp Nivå/Djup Område
Sommar Freiberg Resurskemi 9 A1N HU

Termin 3

Alla studenter läser följande kursblock, oavsett vilket fördjupningsspår de väljer till årskurs 2:

Gemensamt kursblock (TU Bergakademie Freiberg)*

Period Universitet Kursnamn Hp Nivå/Djup Område
1/2 Freiberg SINReM Praktik 10 A1N HU
1&2 Freiberg Marknadsundersökning och affärsplan 5 A1N HU

Kursen Marknadsundersökning och affärsplan ges på distans.

Studenterna väljer ett av nedanstående fördjupningsspår:

Fördjupningsspår: Georesursprospektering (Uppsala universitet)

Studenterna väljer 15 hp av kurserna nedan för att läsa parallellt med gemensamt kursblock vid TU Bergakademie Freiberg.

Period 1

Period 2

Fördjupningsspår: Entreprenörskap (Uppsala Universitet, Campus Gotland)

Studenterna läser kurserna nedan parallellt med gemensamt kursblock vid TU Bergakademie Freiberg.

Period 1

Period 2

Fördjupningsspår: Hållbara processer (TU Bergakademie Freiberg)

Studenterna väljer 15 hp av kurserna nedan för att läsa parallellt med gemensamt kursblock vid TU Bergakademie Freiberg.

Period Universitet Kursnamn Hp Nivå/Djup Område
1&2 Freiberg Resources chemical technology 5 A1N HU
1&2 Freiberg Selective separation of strategic elements 5 A1N HU
1&2 Freiberg Microbiology for resource scientists: Lecture 3 A1N HU
1&2 Freiberg Microbiology for resource scientists: Lab course 3 A1N HU
1&2 Freiberg Biotechnology in mining 5 A1N HU
1&2 Freiberg Simulation of sustainable metallurgical processes 6 A1N HU
1&2 Freiberg Sensors and actuators 4 A1N HU
1&2 Freiberg Analysis of high temperature processes in extractive metallurgy 5 A1N Kemi

Fördjupningsspår: - Hållbar återvinning och hållbara material (Universiteit Gent)

Studenterna väljer 15 hp av kurserna nedan inklusive 'Sustainable management of resources in the circular economy' för att läsa parallellt med det gemensamma kursblocket vid TU Bergakademie Freiberg.

Period Universitet Kursnamn Hp Nivå/Djup Område
1&2 Gent Sustainable management of resources in the circular economy 4 A1N HU
1&2 Gent Resource recovery technology 6 A1N HU
1&2 Gent Environmental legislation 3 A1N HU
1&2 Gent Green chemistry of renewable resources 4 A1N HU
1&2 Gent Thermochemical conversion of biomass 4 A1N HU
1&2 Gent Basics of control engineering 3 G2F T
1&2 Gent Basics of Process engineering 3 G2F T
1&2 Gent Metals and metalloids in environment and technology 6 A1N HU
1&2 Gent Metal extraction and recycling 3 A1N HU
1&2 Gent Life cycle assessment of materials and structures 3 A1N HU
1&2 Gent Materials science thermodynamics 6 G2F T
1&2 Gent Corrosion and surface technology 6 A1N HU
1&2 Gent Sustainable chemical production processes 6 A1N HU
1&2 Gent Environmental technology: waste 3 A1N HU
1&2 Gent Resource recovery from wastewater 3 A1N HU
1&2 Gent Optical mineralogy & petrography 5 G2F GV
1&2 Gent Imaging techniques of consolidated and unconsolidated sediments 6 A1N GV
1&2 Gent Geology of building stones 6 A1N GV
1&2 Gent Sustainable energy and rational use of energy 4 A1N HU
1&2 Gent Composites 6 A1N HU

Fördjupningsspår: Cirkulära städer (Universiteit Gent)

Studenterna väljer 15 hp av kurserna nedan inklusive 'Sustainable management of resources in the circular economy' för att läsa parallellt med det gemensamma kursblocket vid TU Bergakademie Freiberg.

Period Universitet Kursnamn Hp Nivå/Djup Område
1&2 Gent Sustainable management of resources in the circular economy 4 A1N HU
1&2 Gent Circular cities 3 A1N HU
1&2 Gent Environmental legislation 3 A1N HU
1&2 Gent Life cycle assessment of materials and structures 3 A1N HU
1&2 Gent Environmental technology: waste 3 A1N HU
1&2 Gent Resource recovery from wastewater 3 A1N HU
1&2 Gent Sustainable energy and rational use of energy 4 A1N HU
1&2 Gent Sustainable development 5 A1N HU
1&2 Gent Urban mobility and logistics 3 A1N HU
1&2 Gent Resource recovery technology 6 A1N HU
1&2 Gent Transport economics and policy 3 A1N HU

Termin 4

Universitet Gent, TU Bergakademie Freiberg och Uppsala universitet

Studenterna gör examensarbetet på samma lärosäte som fördjupningsspåret.

Period Universitet Kursnamn Hp Nivå/Djup Område
3&4 Gent Master's dissertation (I002199) 30 A2E HU
3&4 Freiberg Master Thesis in Sustainable and Innovative Natural Resource Management 30 A2E HU

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin