Malmprospektering

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1MP017

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen behandlar hur olika naturresurser bildas samt deras egenskaper. Prospektering behandlas utifrån geologiska och geokemiska perspektiv där geologisk prospektering fokuserar på värdbergarter, hur dessa förändras och de strukturgeologiska förutsättningarna hos malmfyndigheter. Geokemiska undersökningar omfattar glaciala avlagringar, jordprover och vattenkemi. Aspekter av ekonomisk geologi och resursanvändning integreras under kursens gång.

Kursen är inställd vårterminen 2024 och ersätts av kursen Malmprospektering, kurskod 1MP032.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin