Malmprospektering

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MP017

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MP017
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1N, Hållbar utveckling A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 mars 2016
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

90 hp inom teknik/naturvetenskap (fysik, kemi, biologi, matematik, geovetenskap, datavetenskap, materialvetenskap) inklusive 15 hp matematik eller fysik samt 10 hp kemi.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva malmfyndigheter och dess fördelning i jordskorpan
  • förklara hur olika malmområden bildas
  • beskriva geologiska och geokemiska prospekteringsmetoder
  • diskutera malmresurser utifrån ekonomiska och samhälleliga perspektiv

Innehåll

Kursen behandlar egenskaper och bildning av malm. Geologiska och geokemiska prospekteringsmetoder redovisas. Geologisk prospektering fokuserar på värdbergarter, omvandlingsmineral och geologiska strukturer i malmfyndigheter. Geokemisk prospektering behandlar mark- och vattengeokemi, samt omvandlingsvektorer. Under hela kursen belyses frågor kring ekonomi och hållbarhet.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, case-baserat lärande och praktiska övningar.

Examination

Muntlig presentation (2 hp) och en skriftlig tentamen (3 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin