Masterprogram i evolutionsbiologi – MEME

120 hp

Masterprogrammet i evolutionsbiologi (MEME) är ett forskningsinriktat Erasmus Mundus-program. Det innebär studier vid fyra ledande universitet i Europa och Harvard University i USA. Detta garanterar dig en förstklassig utbildning och du kan skräddarsy ditt program efter din karriärplan och integrera områden som evolutionär ekologi, genomik, makroevolution och utvecklingsbiologi.

Programmet är inställt hösten 2024.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Erasmus Mundus-master i evolutionsbiologi (MEME) riktar sig till talangfulla och motiverade studenter som är intresserade av att förstå evolution i alla dess aspekter. Fokus är på modern evolutionär teori där interaktioner mellan organismer och deras biotiska och abiotiska miljöer studeras. Förutom att söka förstå livets uppkomst och utveckling så adresseras de evolutionära processer och mönster vi ser idag.

Evolutionär biologi är inte endast av inomvetenskapligt intresse. För att förstå de flesta biologiska processer runtomkring oss så behöver vi sätta dem i ett evolutionärt sammanhang. Därför är nu ett evolutionärt tänkande centralt även för att förstå andra discipliner; exempelvis ekologi, utvecklingsbiologi, biogeografi, fylogeni, genomik, bioinformatik och systematik. Det har också blivit centralt inom ämnen så som epidemiologi, mikrobiologi och immunologi. Även inom icke-biologiska ämnesfält som ekonomi, informatik, sociologi, språk och antropologi används evolutionära principer och teorier. Varje student på masterprogrammet i biologi har en personlig studieplan och du kan välja fritt bland ett stort antal kurser efter eget intresse.

Under utbildningen kommer du att

 • arbeta på universitet i minst två länder
 • få möjlighet att knyta kontakter med forskare och medstudenter från många länder
 • komma nära och ta del av spännande forskning.

MEME är ett gemensamt projekt mellan fyra europeiska universitet: Rijksuniversiteit Groningen, Nederländerna; Ludwig-Maximilians-Universität München, Tyskland; Université Montpellier 2, Frankrike; och Uppsala universitet, med möjligheter till en utbytestermin vid Harvard University, USA eller Université de Lausanne, Schweiz.

Programmet har en tydlig internationell prägel då både studenter och lärare utgör en blandning av människor från olika länder. Examensarbetet under andra året sker i nära kontakt med andra universitet. Masterprogrammet i evolutionsbiologi ger dig en examen med gott anseende världen över och förbereder dig framför allt för en framtida forskningskarriär.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med biologi som huvudområde samt en motsvarande examen från något av de andra lärosäten som deltar i samarbetet.

Termin 1

Som student på programmet börjar du dina studier i antingen Groningen eller Uppsala. Startar du i Uppsala är programmet integrerat med masterprogrammet i evolutionsbiologi och innehåller två obligatoriska kurser, Evolutionära processer och Evolutionära mönster.

Termin 2

Andra terminen fortsätter sedan i Montpellier eller München. I Montpellier läser du först sex 2,5 EC-kurser som utformats särskilt för MEME-programmet:

 • Avancerad populationsgenetik (2,5 EC)
 • Avancerad statistik (2,5 EC)
 • Genetisk dataanalys (2,5 EC)
 • Aktuella ämnen inom ekologi (2 EC)
 • Modellering inom ekologi och evolution (2,5 EC)
 • Läsning av uppsatser och seminarier (2 EC)
 • Evolutionära tillämpningar (1 EG)
 • Skriva bidragsförslag (2,5 EC)

Väljer du istället att fortsätta din andra termin i München får du välja fritt bland de kurser som erbjuds av masterprogrammet i Evolution, Ekologi och System (EES), exempelvis:

 • Grundläggande och avancerad evolutionär genomik (3 EC vardera)
 • Modellering av evolutionär ekologi (3 EC)
 • Experimentell beteendeekologi (3 EC)
 • Populationsgenetik (6 EC)
 • Principer för beteendeekologi (3 EC)
 • Statistik (3 EC)

Termin 3 och 4

Under den tredje och fjärde terminen väljer du vid vilket eller vilka universitetet du vill göra dina två enskilda forskningsprojekt.

Kurser inom programmet

Se MEME:s webbplats för kurser inom programmet den första terminen, andra terminen samt information om forskningsprojekt.

Se studieplanen för en överblick för kurser inom programmet.

Biologiutbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning. Alla lärare är aktiva forskare med djupa ämneskunskaper. Vi fäster stor vikt vid att träna dig som student i ett vetenskapligt arbetssätt och du får inblick i den senaste forskningen. Lärarna på programmet är diskussions­villiga och vi förväntar oss att du är aktiv under föreläsningar och laborationer.

Under masterprogrammet i evolutionsbiologi skaffar du dig omfattande faktakunskaper och du ges ofta tillfälle till praktisk träning i form av laborationer och exkursioner. Du får också kompetens att lösa problem, tänka analytiskt och arbeta vetenskapligt både enskilt och i grupp.

Som biologistudent får du också systematisk kommunikationsträning - något som alltmer efterfrågas ute i arbetslivet. Övningar i muntlig och skriftlig framställning är en starkt integrerad del av undervisningen liksom övningar i diskussioner och debatter.

Programmet har en stark internationell prägel och ges på engelska.

Programmet är en utmärkt bas om du önskar en forskarkarriär inom evolutionsbiologi – i Sverige såväl som utomlands. Din viktigaste merit i detta avseende är dina examensarbeten (du gör två om vardera 30 hp). Ett noggrant val av ämnen för dessa gör att du lämnar programmet med både en solid teoretisk kunskapsbas och skicklighet i de metoder som krävs för att studera evolutionära processer.

De som tidigare gått programmet arbetar till exempel på Université de Lausanne (Schweiz), Uppsala universitet, Research Centre in Biodiversity and Genetic Resources (Portugal) och Smithsonian Institution (USA). Jobbtitlar inkluderar forskarstuderande, forskarassistent och forskningsinformatör.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin