Masterprogram i evolutionsbiologi - MEME

120 hp

Studieplan, TEB2M

Kod
TEB2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 november 2022
Diarienummer
TEKNAT 2022/136

Studiegången inom programmet anges nedan per studieår. Varje år är indelat i fyra perioder, period 11 betyder alltså år ett period ett osv. Det tvååriga programmet ges inte i sin helhet i Uppsala. I varje kohort startar ungefär hälften av studenterna i Uppsala och resten i Groningen.

Under termin 2 bedrivs studier antingen i Montpellier eller i München.

Under termin 3 och 4 gör studenterna egna forskningsprojekt vid något eller några av de fyra partneruniversiteten eller hos de affilierade universiteten.

Nivå/Djup anges med;

A1N = Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1F = Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

A1E = Examensarbete för magisterexamen

A2E = Examensarbete för masterexamen.

Område anges med förkortningarna, t.ex. B=Biologi;

I de fall kurserna ges av annat lärosäte anges Uppsala universitets bedömning av Nivå/Djup och område.

Termin 1

Spår - Uppsala universitet

Period 1

Period 2

Spår- RuG - Rijksuniversität Groningen

Period Kurskod Kursnamn Hp Nivå/Djup Område
1 RuG Evolutionary Ecology Research 10 A1N B
1-2 RuG Genomics in Ecology and Evolution 10 A1N B
2 RuG Evolutionary 10 A1N B

Termin 2

Spår - UM2 - Université 2 Montpellier

Period Kurskod Kursnamn Hp Nivå/Djup Område
3 UM2 Advanced Population Genetics 2,5 A1N B
UM2 Advanced Statistics 2,5 A1N B
UM2 Genetic data Analysis 2,5 A1N B
UM2 Hot Topics in Ecology 2 A1N B
UM2 Reading Papers and Seminars 2 A1N B
UM2 Evolutionary Applications 1 A1N B
UM2 Grant Proposal Training 2,5 A1N B
4 UM2 Research Project 15 A1N B

Spår - LMU - Ludwig Maximilians Universität München

Period Kurskod Kursnamn Hp Nivå/Djup Område
3 LMU Basic Evolutionary Genomics 3 A1N B
LMU Advanced Evolutionary Genomics 3 A1N B
LMU Evolutionary Ecology Modelling 3 A1N B
LMU Experimental Behavioural Ecology 3 A1N B
4 LMU Population Genetics 3 A1N B
LMU Principles of Behavioural Ecology 3 A1N B
LMU Statistics 3 A1N B

Termin 3

Under termin 3 och 4 väljer studenterna vilket universitet de vill genomföra sina studier. Det är också möjligt att göra projekt vid Harvard University eller Université Lausanne.

Period Kurskod Kursnamn Hp Nivå/Djup Område
1-2 RuG Thesis project 30 A2E B
1-2 UM2 Thesis project 30 A2E B
1-2 LMU Thesis project 30 A2E B

Termin 4

Under termin 3 och 4 väljer studenterna vilket universitet de vill genomföra sina studier. Det är också möjligt att göra projekt vid Harvard University eller Université Lausanne.

Period Kurskod Kursnamn Hp Nivå/Djup Område
3-4 RuG Thesis project 30 A2E B
3-4 UM2 Thesis project 30 A2E B
3-4 LMU Project work 30 A1F B

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin