Evolutionära mönster

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1BG306

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen fokuserar på hur evolutionär historia visar sig som observerbara mönster i och mellan organismer, och hur dessa mönster kan upptäckas och analyseras för att dra slutsatser om de underliggande processer som orsakade dem. Kursen har ett brett perspektiv på evolutionära mönster som inkluderar mönster i tid och rum (biogeografi och fossiler), inom populationer (populationsgenetik), i individuella organismer (utvecklingsbiologi), och i genom (molekylär evolution). Kursen innehåller därför även metoder från olika områden av evolutionsbiologin.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin