Masterprogram i batteriteknik och energilagring

120 hp

Läs masterprogrammet i batteriteknik och energilagringssystem för att få en unik karriärprofil med fokus på i batterimaterial, -celler och -system som förbereder dig för en aktiv roll i framtidens batteriforskning och -utveckling inom både akademi och industri. Energilagring är en snabbt växande global industri, där batterier är en central del av elektrifieringen av transport- och energisektorn – en arbetsmarknad som fortsätter att expandera.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Övergången till ett hållbart samhälle kräver effektiva batterier, bland annat för drift av elfordon, vind- och solenergilagring och för att möjliggöra tusentals innovationer inom allt från medicin till mikroelektronik. Att bidra till denna utveckling kräver omfattande kunskaper inom kemi, material och teknik, för att designa, konstruera och använda dessa innovationer.

Uppsala universitet har en av Europas största utbildnings- och forskningsanläggningar för grundvetenskap och utveckling av batterier, med nära band till globala industriella producenter och användare av batterier. Du kommer att få träffa några av de viktigaste aktörerna inom den europeiska och svenska batteriindustrin genom studiebesök, gästföreläsningar och samarbetsprojekt. Som student kommer du att lära dig det senaste från forskningsfronten och hur batterimaterial och celler produceras, modelleras, testas och integreras i elfordon och elnät.

Under utbildningen kommer du att

 • få en grundläggande förståelse för huvudprinciperna bakom energilagring och uppladdningsbara batterier
 • blanda teori och forskning inom kemi, materialvetenskap och teknik med praktiska färdigheter i produktion, tillämpning och återvinning av batterier
 • fördjupa dig i avancerad diagnostik och modellering för att förstå hur batteriers sammansättning och konstruktion påverkar deras prestanda
 • bygga ett nätverk av potentiella framtida arbetsgivare, både inom akademin och näringslivet
 • öva på presentationsteknik, argumentation och analys på teman som hållbarhet, teknik och samhälle.

Studentprofil

Du har en grundutbildning inom kemi eller kemiteknik, eventuellt med tidigare relevant praktisk erfarenhet efter en kandidatexamen. Du har goda sociala färdigheter och förväntar dig att bidra till en lärande miljö, där du kan lära dig från andras kunskaper och erfarenheter. Efter examen har du kanske tankar om en framtida forskarutbildning, eller att påbörja din karriär inom industrin.

Examen

Programmet leder till en teknologie masterexamen (Master of Science, 120 credits) med batteriteknik som huvudområde.

Programmet har två olika spår, ett mot batterimaterial och ett mot battericeller och batterisystem. Du har även möjlighet att välja några av dina kurser och anpassa utbildningen utifrån ditt intresse och din karriärplan.

Första året kommer du att studera avancerade kurser i materialkemi, elektrokemi och batteriteknik, kompletterat med kurser i elektromobilitet, digitalisering och modellering.

Andra året kommer du att studera både mer forskningsorienterade och mer praktiska kurser riktade mot användning av batterier, samhälleliga aspekter av energilagring och framtida batteriteknologier.

Den sista terminen genomför du ett examensarbete på 30 hp som krävs för att få examen. Examensarbetet kan utföras på ett företag eller tillsammans med en forskargrupp vid universitetet.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Alla kurser ges av aktiva forskare inom området, vilket garanterar gedigen kunskap baserad på de senaste forskningsresultaten. Flera kurser har gästföreläsare och representanter från näringslivet och offentlig sektor, medan vissa kurser består av projekt i grupp, till exempel tillsammans med studenter från andra program och ingenjörer från industrin.

Förutom ämnen relaterade till batterier kommer du att introduceras till ett bredare perspektiv på energilagring, tillsammans med förslag på samhälleliga och tekniska lösningar. I detta sammanhang kommer även integrering av batterier i elfordon och energisystemet att diskuteras. Genom att rikta in dina studier på materialnivå eller cell- och systemnivå, har du möjlighet att skapa din egna unika profil. Oavsett vad du väljer kommer kurserna ge dig en stabil grund för en karriär inom akademi eller industri.

Kurserna baseras på en mängd olika undervisningsmetoder med tonvikt på studentaktivt lärande och praktiska erfarenheter. Interaktioner med andra studieprogram som Masterprogrammet i elektriska framdrivningssystem är en naturlig del av utbildningen. Flera kurser läses parallellt på plats i Uppsala, studiebesök och projekt kan äga rum på flera andra platser. Undervisningsspråket är engelska.

Den europeiska arbetsmarknaden inom batterier växer exponentiellt och utlovar hundratusentals nya jobb fram till år 2030. Sverige är en viktig del av denna utveckling och minst 1 000 studenter bör utbildas per år inom denna sektor för att uppfylla framtida behov. Samtidigt dominerar Asien den globala marknaden och USA avancerar snabbt med en hög efterfrågan på kvalificerade yrkesverksamma inom området. Många jobb finns i centrum av denna utveckling, batteriproduktionsindustrin, men de flesta arbetstillfällen förväntas skapas både uppströms (batterimaterial, komponenter) eller nedströms (till exempel elbilar). Programmet fungerar också som en utmärkt introduktion till doktorandstudier inom batterifältet.

Exempel på jobbtitlar:

 • Batteriexpert
 • Ingenjör i batteriproduktion
 • Utvecklare av elfordon
 • Projektledare
 • Forskare
 • Konsult

Exempel på möjliga arbetsgivare:

 • Northvolt
 • Saft
 • Volvo Cars
 • AB Volvo
 • Scania
 • CEVT
 • VW
 • Tesla
 • ABB

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin