Farmaceutisk kemi

Med läkemedlet i fokus förenar den farmaceutiska kemin de naturvetenskapliga områdena kemi, biologi, medicin och farmaci. Som undervisningsämne klarlägger farmaceutisk kemi grunderna för och uppfinning av nya läkemedel samt den kemiska bakgrunden för läkemedlens biologiska och farmakologiska egenskaper.

Undervisning i farmaceutisk kemi behandlar identifiering, design, syntes och analys av biologiskt aktiva föreningar samt förståelse för hur de växelverkar med biologiska måltavlor. Dessutom studeras sambandet mellan läkemedlens och läkemedelsberedningars kemiska och fysikalisk-kemiska egenskaper och dess öde i kroppen.

Kurserna inom farmaceutisk kemi ger utmärkta kunskaper och färdigheter för studerande som är intresserade av uppfinning av nya läkemedel, läkemedelsforskning och arbete inom läkemedelsindustri och myndigheter. Men det gäller även dig som är intresserad av grundläggande kunskaper inom kemi för arbete inom närliggande områden som biologi och medicin.

Kurser

Grundnivå, nybörjarkurser

Grundnivå, fortsättningskurser

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin