Receptarieprogrammet

180 hp

Vill du hjälpa människor till bättre läkemedelsanvändning, och ha en yrkesexamen som ger dig goda framtidsutsikter på arbetsmarknaden? Som läkemedelsexpert har du möjlighet att förbättra världen på en mängd olika sätt, exempelvis genom att se till att våra läkemedel används på ett så klokt sätt som möjligt. På Receptarieprogrammet studerar du läkemedel med utgångspunkt i människokroppen och dess sjukdomar.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Läkemedel är ett fält i ständig utveckling och samhället behöver alltid nya experter. Receptarieprogrammet är en treårig utbildning med fokus på läkemedelsanvändning. Som receptarie är du specialist på läkemedel och en viktig arbetsuppgift är rådgivning kring läkemedel och deras användning, men du kan även ha en arbetsledande funktion.

Under utbildningen får du lära dig:

  • hur läkemedel fungerar och påverkar våra kroppar
  • hur läkemedel används på bästa sätt, både för individ och samhälle
  • kommunikation och rådgivning kring läkemedel.

Under utbildningen studerar du läkemedels effekter, såväl avsedda som biverkningar, samt hur läkemedel bereds. Du lär dig även om användning, till exempel egenvård med receptfria läkemedel. På din väg mot att bli expert i läkemedelsanvändning lär du dig också den kemiska bakgrunden till varför ett läkemedel påverkar på ett visst sätt och vad som händer i kroppen. Under fem veckor får du dessutom möjlighet att specialisera dig inom ett område du tycker är särskilt intressant. Programmet avslutas med att du får tillämpa dina kunskaper under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på apotek.

Under utbildningen utvecklar du också din professionella förmåga genom en serie kurser som löper genom hela programmet. De har fokus på de färdigheter som är viktiga för dina framtida arbetsuppgifter. Det handlar om kritisk värdering, skriftlig och muntlig kommunikation, självständigt arbete, arbete i team och samverkan med andra professioner. Viktig kunskap som du behöver ha med dig i din karriär som läkemedelsspecialist.

Programmet innebär tre års intensiva studier och efter examen har du mycket goda möjligheter att få jobb.

Examen

Programmet leder till en receptarieexamen (Bachelor of Science in Pharmacy) samt en farmacie kandidatexamen (Bachelor of of Pharmaceutical Science) med farmaceutisk vetenskap som huvudområde. Efter examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Receptarieprogrammet börjar med en kurs som ger dig ett övergripande perspektiv på det svenska läkemedelsområdet, allt från processen för utveckling av läkemedel till läkemedelsanvändningen. Efter den inledande kursen läser du flera kurser inom olika områden, bland annat kemi och fysiologi.

Det första året skaffar du dig grundläggande kunskaper. Du får till exempel lära dig hur läkemedel påverkar cellerna utifrån ett kemiskt perspektiv. Inom fysiologi kommer du att lära dig om kroppens organ, hur dessa samarbetar med varandra samt hur läkemedel påverkar organen.

Andra året lär du dig mer om hur och varför läkemedel ger en viss påverkan på kroppen, och om läkemedelssubstansernas ursprung. Du studerar också toxikologiska grundbegrepp samt hur läkemedel tas upp och omsätts i kroppen. Vidare studerar du även läkemedel ur ett större perspektiv; Hur används läkemedel i samhället? Vilka är de vanligaste sjukdomarna? Vilka är sjuka oftast? Du lär dig hur man utformar, framställer och kontrollerar läkemedel. Slutligen utvecklar du även dina kunskaper att bedöma och värdera en läkemedelsbehandling utifrån patientens individuella förutsättningar och läkemedlens specifika egenskaper.

Tredje året tränas du i hur du kommunicerar med patienter, sjukvårdspersonal och kollegor gällande läkemedel. Du lär dig även lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvård. År tre inkluderar även 15 högskolepoäng (hp) fördjupningsprojekt och 7,5 hp specialiseringskurs. Du kan välja att specialisera dig inom sjukvårdsfarmaci, apoteksdrift, regulatoriska frågor eller tillverkning av läkemedel. Under tio veckor har du verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på ett apotek.

Kurser inom programmet

För kurser inom programmet, se studieplanen längre ner på sidan

Studera utomlands

Du har möjligheter att studera utomlands vid utbytesplatser både i och utanför Europa. Vanligtvis sker utbytena till universitet som ger kurser på engelska. Du som talar flera språk får ett ännu större utbud. Studievägledarna på Studentservice farmaci, medicin och vård hjälper dig gärna att hitta lämpliga kurser.

En stor del av undervisningen är schemalagd och undervisningsformerna varierar, exempelvis seminarier, laborationer, föreläsningar och grupparbeten. Kursen Läkemedel i samhället använder problembaserat lärande (PBL), som huvudsaklig undervisningsform. PBL innebär att du och dina studiekamrater tillsammans löser problem. Till er hjälp har ni litteratur, föreläsningar, andra mediekällor samt en handledare. Även efterföljande kurser kan ges helt eller med inslag av problembaserat lärande. En stor del av litteraturen är engelskspråkig.

Under sista terminen gör du 10 veckors verksamhetsförlagd utbildning på ett apotek.

Undervisningen sker huvudsakligen på BMC, Biomedicinskt centrum, i Uppsala. På BMC pågår både utbildning och forskning inom biologi, farmaci, kemi och medicin. Du studerar i närheten av framstående forskare, som även är dina lärare. De ger dig möjligheten att skaffa dig den senaste kunskapen inom området.

Receptarieexamen förbereder dig för att arbeta med information och rådgivning kring läkemedel. En majoritet av våra tidigare studenter arbetar inom apoteksbranschen, vissa i arbetsledande positioner. Sjukvården är en annan växande arbetsmarknad.

Din uppgift som receptarie på ett apotek är att i dialog med kunden/patienten säkerställa att kunden/patienten får rätt läkemedel och att det används på rätt sätt. Inom sjukvården kan du bland annat arbeta med frågor kring läkemedelshantering samt iordningställande av läkemedel. Många receptarier arbetar även med tillverkning, till exempel på sjukhusapotek. På sjukhus arbetar ett ökande antal receptarier som avdelningsfarmaceuter, med bland annat ansvar för läkemedelshantering och iordningsställande av läkemedel.

Som receptarie kan du även jobba på Läkemedelsverket eller andra statliga myndigheter. Det finns även möjlighet att arbeta inom läkemedelsindustrin, exempelvis med att kontrollera läkemedel innan de kommer ut på marknaden.

Efter examen kan du studera vidare mot farmacie magister- eller masterexamen med olika inriktningar. Det ger dig kompetens för andra arbetsuppgifter inom exempelvis vårdsektorn, myndigheter, läkemedelsindustrin eller forskningsverksamhet.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin